آدرس آتلیه استاد نصر :

اصفهان – چهار باغ عباسی – شیخ بهای – پاساژ روغنی – طبقه سوم

تلفن : 32213289 31 98+

برای اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید :

8531 135 913 98+

2420 310 913 98+

info@nasrart.com

arezou.nasr@gmail.com