بیوگرافی

بيوگرافي مرتضي نصر

mortezanasrاستاد مرتضي نصر

پیشینه هنري هنرمند :

- موسس آتلیه نقاشی و طراحی نصر   در سال 1338  اصفهان

- موسس نگارخانه زاینده رود 1383  اصفهان

 

- برگزاري نمايشگاهاي نقاشي:

نمايشگاه در انجمن ايران و امريکا سال 1346

نمايشگاه در انجمن ايران و امريکا سال 1347

نمايشگاه در انجمن ايران و انگليس سال 1347

نمايشگاه در انجمن ايران و امريکا سال 1348

نمايشگاه گروهي به همراه شاگردان در انجمن ايران و امريکا سال 1349

نمايشگاه اگروهي به همراه شاگردان در ادانشگاه اصفهان سال 1350

نمايشگاه در خانه هنرمندان سال 1371

نمايشگاه در گالري کلاسيک اصفهان سال 1372

نمايشگاه در آکادمي بهمن سال 1374

نمايشگاه گروهي به همراه خانم شايسته رضواني در گالري کلاسيک اصفهان سال 1375

نمايشگاه در گالري کوثر سال 1376

نمايشگاه در گالري زاينده رود اصفهان اردیبهشت ماه سال 1383

نمايشگاه در گالري زاينده رود اصفهان اسفند ماه سال 1383

نمايشگاه در گالري زاينده رود اصفهان سال 1384

نمايشگاه در گالري زاينده رود اصفهان سال 1385

نمايش اثار در موزه هنرهاي معاصر اصفهان

 

بيوگرافي مجاهد نصر

primrose_block

- سابقه کار هنري:

سبک نقاشی : کلاسیک (رنگ و روغن – پاستل)

- برگذاري نمايشگاهاي نقاشي:

1. نمايشگاه گروهي به همراه استاد مرتضي نصر و خانم شايسته رضواني در گالري زاينده رود اصفهان سال 1383

2. نمايشگاه در گالري کلاسيک اصفهان سال 1383

3. نمايشگاه در گالري زاينده رود اصفهان سال 1385

4. نمايشگاه در گالري زاينده رود اصفهان سال 1386

 

بيوگرافي شايسته رضوانی

shayesteh

پیشینه کار هنري:

- آغاز فعاليت هنري در سال 1348 زير نظر استاد مرتضي نصر

سبک نقاشی : کلاسیک

- برگذاري نمايشگاهاي نقاشي:

1. نمايشگاه گروهي به همراه استاد مرتضي نصر در گالري کلاسيک اصفهان سال 1375

2. نمايشگاه در گالري کلاسيک اصفهان سال 1377

3. نمايشگاه به همراه استاد مرتضي نصر در گالري کمال الملک  تهران سال 1381

4. نمايشگاه گروهي به همراه استاد مرتضي نصر و آقای مجاهد نصر در گالري زاینده رود  اصفهان سال 1383

5. نمايشگاه در گالري زاينده رود  اصفهان سال 1383

6. نمايشگاه در گالري زاينده رود  اصفهان سال 1384

7. نمايشگاه در گالري زاينده رود  اصفهان سال 1385